Geometria czterech kątów
2016 / Zdjęcia: Tom Kurek